GAYRİMENKUL VE MAKİNE DEĞERLEME

Gayrimenkul Değerleme

Kamu, tüzel veya özel kişilerin mülkiyetinde bulunan gayrimenkul/gayrimenkullerin, değişik ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla gayrimenkul projesinin veya gayrimenkul üzerindeki hak ve faydaların konusunda uzman kişilerce çeşitli değerleme yöntemleri kullanılarak belirli bir tarihteki olası değerinin bağımsız ve tarafsız olarak belirlenmesini ve rapor haline getirilmesini kapsayan değerleme hizmetidir.  

 

Makine Teçhizat Değerleme

Üretim amaçlı kullanılan gayrimenkullerin (fabrika, imalathane, besi çiftliği, çimento santralleri, tersaneler, RES - Rüzgâr Enerjisi Santralleri, HES - Hidro-Elektirik Santralleri vb.) bünyesinde yer alan; makine, techizat, taşıt, yardımcı araç/gereçlerin işletme bütününde veya ayrı olarak güncel değerinin belirlendiği değerleme hizmetidir. 

 

Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. nin Endüstri ve Makine Mühendisleri'nden oluşan profesyonel ekibi, makine parklarınızın değer tespit çalışmalarında yer almakta ve uzmanlıkları paralelinde tesislerde inceleme yapmaktadırlar. Bu sayede sektör tecrübeleri ile sanayi tesisini oluşturan ekipmanları cins, adet, çeşit, güncel durum, ekonomik ve teknolojik yıpranmaları, kapasitesi, teknolojisi ve fatura kayıtlarına göre piyasa değerlerini tespit etmektedir.

 

Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. nin Makine Parkı ve Ekipman Değerlemesi birimi, uzun yıllar sektör tecrübesine sahip çok sayıda değerleme raporları hazırlamış mühendislerden oluşmaktadır.

 

Makine Parkı ve Ekipman Değerleme Alanında Sunduğumuz Hizmetler ;

Sanayi tesislerinin makine parklarının değerlemesi,

İmalathanelerin makine ve ekipmanlarının değerlemesi,

Çimento santrallerinin/tesislerinin değerlemesi, 

Besi/süt çiftliklerinin değerlemesi, 

Otel ekipmanlarının değerlemesi,

Akaryakıt istasyonlarının ekipmanlarının değerlemesi,

RES - Rüzgar Enerjisi Santrallerinin değerlemesi,

HES - Hidro Elektirik Santrallerinin değerlemesi

 

Sanayi Tesisleri Değerleme

Sanayi tesisleri değerlemesi gayrimenkul değerleme, makine ve teçhizat değerlemesi gibi farklı değerleme çalışmalarının bir arada kullanıldığı özel bir hizmettir. 

 

Sanayi tesisleri olarak nitelendirilen gayrimenkuller; tedarikçilerini ve enerji üretimini de içinde barındıran entegre bir üretim kompleksi olabileceği gibi, farklı üretim birimlerini barındıran Organize Sanayi Bölgeleri de olabilir. Ayrıca fabrikalar,  imalathaneler, enerji üretim tesisleri, depolama tesisleri, limanlar, lojistik tesisler bu kapsamda değerlendirilir. 

 

Sanayi tesisleri için yapılacak değerleme çalışmalarında genellikle bina ve arazi değerlerinin yanında makina, teçhizat ve üretim hattı değerleri ile gayrimenkule bağlı devredilebilir şerefiye değerleri de bulunmaktadır. Bu nedenle makine, endüstri, inşaat mühendisleri ve işletme gibi uzmanlar ile ortaklaşa yapılacak çalışmalar sonucunda; arsa, bina, makine, devredilebilir şerefiye gibi tüm hak ve faydalar ile bunun yanında tesisin üretim kapasitesi, pazar payı, faydalandığı teşvikler, ham maddeye ve pazara uzaklık gibi değişkenlerde irdelendiği değerleme hizmetidir.

 

Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. nin İşletme, Endüstri ve Makine Mühendisleri'nden oluşan profesyonel ekibi, sanayi tesislerinin değer tespit çalışmalarında da sektördeki tecrübesi ile öncülüğüne devam etmektedir.

 

Gemi ve Yat

Deniz, göl ve akarsular üzerinde yüzen tesisler gayrimenkul kapsamında değerlendirilmektedir. Her türden Gemi, Yat, Petrol ve Gaz platformları, araştırma gemileri vb. gibi yüzen platformlar; ağırlıkları, kapasiteleri, bandıralarına ve maliyetleri baz alınarak değerlendirilir. 

Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin bünyesinde bulunan, değerleme konusunda profesyonel Gemi Mühendisleri ve Makine Mühendisleri ile hizmet vermektedir. Ayrıca işin niteliğine göre konusunda uzman akademisyenlerle de ekip halinde değerleme çalışmaları yapılmaktadır.


LİNKLER