KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel Dönüşüm

Başta Toplu Konut İdaresi (TOKİ) olmak üzere yerel yönetimlerce de yürütülen kentsel dönüşüm ve yenileme projelerinde Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. proje alanına ait teknik verilerin (harita, plan, jeolojik etüd vb.) sağlanması, hak sahipleri ile bunlara ait taşınmazların ( arsa, yapı, müştemilat, vb.) tespiti ve değerlemesi konularında hizmet vermektedir.


 


LİNKLER