RİSKLİ YAPI TESPİTİ

Riskli Yapı Tespiti

Şirketimiz; Günümüzün ve geleceğin en önemli konularından biri olan Kentsel Dönüşüm kapsamında, bünyesinde bulundurduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş uzmanlarla  bugüne kadar yapmış olduğu “SPK Mevzuatına tabi olan şirketler başta olmak üzere, yerli ve yabancı bankalar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, finansal kiralama, sigorta ve reasürans şirketleri, kamu kuruluşları, denetim şirketleri, belediyeler, aracı kurumlar, vakıflar, holdingler ve diğer tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlar ile şahıslara yönelik gayrimenkul değerleme hizmetleri” nin yanısıra Riskli Yapı Tespiti konusunda  da TOKİ’ ye ve belediyelere hizmet vermektedir.

 Özel sektör, site yönetimi ve kooperatiflere hizmet verilmektedir. 6306 sayılı kanun kapsamında:

1- Bina bazında yapıların riskli olup/olmadığının  tespit edilmesi; her bir binanın bağımsız olarak ele alınarak  ilgili yönetmeliğe uygun biçimde analiz edilmesi.

2- 6306 sayılı Kanun kapsamında, belirli alanlarda riskli olabilecek binaların bölgesel dağılımının belirlenmesi, binaların mevcut özelliklerini ve depreme yönelik tehlikeleri dikkate alan master plan düzeyinde analizlerin yapılması,

    hususlarında hizmet vermekteyiz.


LİNKLER